เขากะลาสื่อสารสหพันธ์แห่งดวงดาว


เขากะลาสื่อสารสหพันธ์แห่งดวงดาว เรื่องจริงยิ่งกว่านิยายของมนุษย์ต่างดาวที่เขากะลา โดยกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย (เขากะลา)

สิ่งที่ได้จะได้กล่าวต่อไปนี้ เป็นข้อมูลที่ได้รับการสื่อสารมาจากผู้ทรงภูมิปัญญาจากต่างดาว ซึ่งได้มีการมาเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือมนุษย์ ในเวลาที่เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่บนโลกใบนี้

การมาเตรียมการให้ความช่วยเหลือโลกมนุษย์ในครั้งนี้ ถือว่าเป็นครั้งใหญ่ เป็นการเตรียมการมานับพันปี ระดมกันกันมาจากหลายดวงดาว เรียกว่า สหพันธ์แห่งดวงดาว  

คือดวงดาวต่างๆ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มสากล  ซึ่งแต่ละดวงดาว มีความเชี่ยวชาญในงานแต่ละด้านแตกต่างกัน  
บางดาวเชี่ยวชาญในด้านของเทคโนโลยี  
บางดวงดาวเชี่ยวชาญด้านชีวภาพ พืชพรรณธัญญาหาร  
บางดาวเชี่ยวชาญด้านมิติ  
บางดาวเชี่ยวชาญด้านยกระดับจิต ด้านสมาธิจิต
บางดาวเชี่ยวชาญด้านพลังงาน   
บางดาวเชี่ยวชาญด้านกายภาพ   
บางดาวเชี่ยวชาญด้านสร้างสภาวะแวดล้อมเช่นสร้างใยแก้วป้องกันรังสีนิวเคลียร์  
บางดาวเชี่ยวชาญด้านทำลายรังสีตกค้าง เพื่อป้องกันสภาพแวดล้อมแล้วให้สามารถอาศัยอยู่ได้
 
ดังนั้น เมื่อมนุษย์ต่างดาว ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ได้มาร่วมโครงการช่วยเหลือภัยพิบัติในครั้งนี้ แต่ละดวงดาวจึงได้มีการวางตัวผู้ที่จะเป็นตัวแทนของมนุษย์โลก ที่จะต้องทำหน้าที่ในด้านต่างๆ ร่วมกับมนุษย์ต่างดาวในดวงดาวนั้นไว้ก่อนแล้ว
    
บุคคลนั้นๆ ก็จะได้รับการสื่อสาร ได้มีการสัมผัสกับสิ่งแปลกๆ คืออุปกรณ์ต่างๆ พลังงานรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับสิ่งที่จะต้องทำงานร่วมกับเขานั้น

จึงจะเห็นได้ว่า มีมนุษย์โลกมากมาย หลายกลุ่ม หลายประเทศ ติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ และมาจากดวงดาวที่มีชื่อเรียกต่างๆ มากมาย ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ชื่อดวงดาวแตกต่างกัน มีการสื่อสารมาแตกต่างกัน มีการรับรูปแบบของเทคโนโลยีแตกต่างกันไป
 
แม้ในประเทศไทยเอง ก็จะพบว่ามีแต่ละกลุ่มแต่ละดวงดาว ที่สื่อสารกับกลุ่มนั้นๆ มีการบอกกล่าว มีการเตรียมการ มีการให้เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์กับกลุ่มนั้นๆ แตกต่างกันไปตามงานที่เขาต้องทำ
 
จึงไม่อาจทราบได้ว่า กลุ่มนั้นๆ รับข้อมูลใดบ้าง ติดต่อกับดาวดวงใดบ้าง หรือเขามีหน้าที่เตรียมงานในส่วนใดบ้าง เพราะแต่ละที่ แต่ละกลุ่ม ก็ทำตามข้อมูลที่ได้รับมานั้น ๆ 

ดังนั้น ในส่วนของกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย (เขากะลา) เป็นกลุ่มที่ได้รับข้อมูลมาเพื่อการประสานงานกับกลุ่มต่างๆ การเตือนภัยพิบัติหากมีการส่งข้อมูลมาให้เตือนมนุษย์โลก การเตรียมอุปกรณ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือ การยกระดับจิตของผู้ทำงานและผู้ที่ได้รับทราบในโครงการนี้ 

การเตือนเรื่องของภัยพิบัติ  จึงต้องมีการเผยแพร่ข่าวสารออกสู่สาธารณะ ให้คนทั่วไปได้รับทราบ จึงต้องมีการจัดทำกิจกรรมขึ้น  มีการแจ้งเพื่อทราบผ่านกิจกรรมนั้นๆ มีการนำอุปกรณ์ไปทำการรักษาผู้ป่วย สแกนกรรม หรือดำเนินการเรื่องอื่นๆ ก็เพื่อเป็นการเปิดเผยเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวที่มาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์โลก และให้รับรู้ถึงเทคโนโลยี ที่จะมีการนำมาช่วยเหลือได้จริงในวิกฤติที่จะเกิดขึ้นนั้น
 
อุปกรณ์เทคโนโลยีจากต่างดาว ผลิตหลายแบบ หลายชนิด และมีประสิทธิภาพเพื่อการใช้งานได้จริง ผลิตมามากมายเพื่อแจกให้มนุษย์โลกได้นำไปช่วยเหลือในยามวิกฤติ 

มีตัวอย่างอุปกรณ์หลายชนิด ที่นำมาให้ทดลองใช้แล้ว ในผู้ฝึกรุ่นแรก ที่เขากะลา

ซึ่งในรุ่นถัดมา สิ่งเหล่านี้ ได้มีการนำมาให้ใช้ มาให้เห็น มาให้พบเจอ เพื่อเป็นการยืนยันว่า สิ่งที่เขากะลารุ่นแรกพบเจอนั้น มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง และได้มีการนำอุปกรณ์นั้นมาให้รุ่นต่อไปได้รับทราบด้วยเช่นกัน

Comments

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์