เขากะลาสื่อสารผู้นำสูงสุดเเห่งดาวพลูโต


ดาวพลูโตมีมนุษย์ต่างดาวอาศัยอยู่ ผู้นำชาวดาวพลูโตติดต่อสือสารกับกลุ่มประสารงานเพื่อการเตือนภัย (เขากะลา) จ่าสิบเอกเชิด ชื่นสำนวน ติดต่อสื่อสารทางโทรจิตกับผู้นำชาวดาวพลูโต ได้รับข้อมูลพิเศษ เกี่ยวกับดาวเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลเดียวกัน


ภาพที่บันทึกได้ เป็นการนำยานลงมาจอดเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2541 สถานที่เขากะลา ผู้สูงสุดแห่งดาวพลูโต ได้กำหนดไว้แล้ว ร่างสังเคราะห์เทียมออกมาจากยานที่ลงจอด ร่างสังเคราะห์จะมีขนาดเล็กมาก เทียบกับดวงไฟจะเห็นชัดว่าไฟดวงใหญ่กว่าตัวคน เรืองแสงมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เป็นการลงมาในรูปแบบพลังงาน จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น

ดาวพลูโตเป็นดาวที่อยู่ในระบบสุริยะจักรวาลของเรา เป็นดาวที่อยู่ห่างไกลมาก และมีอากาศที่หนาวเย็นติดลบหลายร้อยองศา

- มนุษย์ที่อยู่ดาวพลูโต มีอายุยืนหลายหมื่นปี มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของสมาธิมาก ซึ่งเขากล่าวว่า เพราะอายุยืนมาก และอยู่กับสมาธิตลอดเวลา ก็ย่อมต้องเชี่ยวชาญเป็นธรรมดา ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร

- มนุษย์ที่อยู่บนดาวพลูโตนั้น จะอยู่ในกันรูปแบบของพลังงานเป็นส่วนใหญ่ และทำสมาธิเป็นหลัก จึงไม่ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่หนาวเย็น กายหยาบก็มี #เป็นร่างสังเคราะห์เทียม สำหรับใช้ในการปฏิบัติภารกิจในแต่ละคราว เช่นเมื่อมาปฏิบัติภารกิจในโลกมนุษย์ เพื่อช่วยเหลือเรื่องของภัยพิบัติ ก็จะใช้ร่างสังเคราะห์เทียมนี้มาร่วมปฏิบัติงาน

- ผู้นำสูงสุดแห่งดาวพลูโต เป็นผู้นำในการฝึกฯ มุ่งเน้นเกี่ยวกับการยกระดับจิตใจของมนุษย์เป็นหลัก ทำการฝึกฯกลุ่มประสานงานเพื่อการเตือนภัย (เขากะลา) ให้รู้ระบบการทำงานกับมนุษย์ต่างดาว ให้เรียนรู้เรื่องเครื่องมือของมนุษย์ต่างดาว อุปกรณ์ที่จะนำมาช่วยเหลือมนุษย์ และมนุษย์จาก ดาวพลูโต #เชี่ยวชาญในเรื่องของมิติมาก จะมีการเข้าออกมิติ เปิด ปิดมิติ ให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่เสมอ และยังนำมนุษย์เข้าออกมิติโดยเราไม่รู้ตัวเลยมาแล้วหลายครั้ง 

- มีการนำตัวอย่าง เครื่องมือของมนุษย์ต่างดาว และอุปกรณ์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี มาให้เรียนรู้ แต่จุดมุ่งหมายหลัก มุ่งเน้นการฝึกจิตเป็นสำคัญ ฝึกการปล่อยวางขันธ์ห้า เพื่อเข้าถึงกฏของธรรมชาติ สอนเรื่องทุกข์ การดับทุกข์ ซึ่งเป็นการสอนในกฏของธรรมชาติ เช่นเดียวกับที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอน 

แต่มีการนำอุปกรณ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีมาประกอบการสอน จึงเป็นการสอนการปล่อยวางที่เข้าใจง่าย และเบื่อหน่ายขันธ์ห้าได้จริง กลุ่มผู้ฝึกฯ ได้มีโอกาสเรียนรู้ พบเห็นเทคโนโลยีของเขามามากมาย จนแน่ใจว่า เรื่องของภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องได้รับการช่วยเหลือด้วยเทคโนโลยีจากเขาแน่นอน

การเดินทางจากดาวพลูโตมายังโลก จึงมาได้ 2 ช่องทาง

- เดินทางด้วยยานอวกาศ โดยผ่านมิติมา และนำร่างสังเคราะห์เทียม มาปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับดวงดาวอื่น ๆ บนโลกมนุษย์ สามารถมองเห็นร่างสังเคราะห์เทียมได้ด้วยตาเปล่า

- เดินทางมาในรูปแบบพลังงาน เป็นกลุ่มแสงขนาดใหญ่เกิดขึ้นก่อน แล้วจึงเป็นพลังงานลงมา มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า มาปฏิบัติภารกิจ ที่ไม่ต้องอาศัยร่างสังเคราะห์เทียม ดังนั้นแม้จะอยู่สถานที่เดียวกันก็มองไม่เห็นเขา

Comments

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์