ดาวโลกุกะตาปากะดิกอง


ดาวโลกุกะตาปากะดิกองเป็นมนุษย์ต่างดาวที่ติดต่อสือสารกับกลุ่มประสารงานเพื่อการเตือนภัย (เขากะลา) จ่าสิบเอกเชิด ชื่นสำนวน ติดต่อสื่อสารทางโทรจิตกับมนุษย์ต่างดาวในวันที่ 17 ธันวาคม 2540 ได้รับการสื่อสารข้อมูลพิเศษ เกี่ยวกับดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ


- ดาวโลกุกะตาปากะดิกองเป็นดาวดวงหนึ่งที่อยู่คนละจักรวาลกับเรา มีความเจริญทางจิตและวิทยาศาสตร์ควบคู่กันไป มีเทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าล้ำยุค เป็นมนุษย์ที่อยู่อีกจักรวาลหนึ่งเป็นโลกที่มีขนาดใหญ่เกือบ 3 เท่าของโลกเรา โลกของเขาหมุนรอบตัวเองวันหนึ่ง 60 ชั่วโมง

- ภูมิประเทศ เป็นดาวที่อยู่ห่างไกลจากดวงอาทิตย์อากาศหนาวเย็น มนุษย์จากดาวโลกุกะตาฯ จึงต้องสวมใส่ชุดรัดรูปที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ อุณหภูมิภายในชุดที่สวมใส่จะปรับเองตามความสูงขึ้น หรือลดลงของอุณหภูมิภายนอก เพื่อคงสภาพอุณหภูมิภายในร่างกายให้คงที่

- บนดาวของเขา ก็มีภูมิประเทศคล้ายโลกเรา มีภูเขา มีแม่น้ำ มีทะเลแต่เขา ไม่มีเรือ(ยานฯแล่นบนน้ำได้) ไม่มีรถยนต์ ไม่มีรถไฟ ดังนั้นโลกของเขาจึงไม่มีมลพิษ ไม่ต้องมีถนนตัดผ่านให้วุ่นวาย แต่มีจุดจอดยานเป็นแห่งๆสำหรับขนส่งสิ่งของ

- ไม่มีทางเดินที่เป็นถนนสร้างยาวอย่างโลกของเรา แต่เขามีทางกระโดดซึ่งอยู่ห่างเป็นจุดๆ เพราะโลกของเขามีแรงดึงดูดน้อย จะเดินไม่ได้เพราะตัวเบา #จึงต้องกระโดด เขากระโดดได้ไกลประมาณ 5 – 6 เมตร จึงสร้างจุดรองรับเป็นช่วงๆระยะห่างประมาณ 5 เมตร

- ในโลกของเขา ก็มีการเกิดภัยพิบัติเหมือนกัน ในช่วงของการเกิดมรสุม มีการเกิดพายุอย่างหนัก แต่จะไม่เกิดความเสียหาย กับทรัพย์สิน และชีวิตแต่เพราะเขาอยู่ในยานฯ เมื่อเกิดพายุเขาก็จะนำยานฯไปลอยอยู่ข้างบนก่อน เมื่อสงบจึงกลับลงมา ส่วนที่พักที่อยู่บนพื้นโลกจะสร้างเป็นเพียงฐานสี่เหลี่ยมเตี้ยๆ โผล่ไว้เหนือพื้นดิน จึงไม่เกิดความเสียหาย และเป็นที่สำหรับนำยานลงจอด จะมีทางลงไปใต้ดินด้านล่างซึ่งเป็นที่สำหรับพักอาศัยภายในครอบครัว ซึ่งแต่ละครอบครัวจะมีสมาชิกไม่เกิน 4 คน คือ พ่อ แม่ และมีลูกได้ไม่เกิน 2 คน ถ้ามีเกินกว่านั้นก็จะผิดกฏ ต้องโดนไล่ออกจากจักรวาลนั้น

- มนุษย์ต่างดาวโลกุกะตาฯ มีความเจริญทางจิตสูงมากรักษาศีลกันเป็นปกติ (เป็นแนวทางดำรงชีวิตประจำวัน) แต่ศีลของเขาจะไม่เหมือนกับของเรา เพราะความแตกต่างในเรื่องความเข้าถึงกฏธรรมชาติไม่เหมือนกันเช่น

ศีล ข้อ 1 การฆ่าสัตว์ เขาไม่มี เนื่องจากเขากินอาหารที่เป็นแคปซูล ทำจากต้นเคริป ซึ่งเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่งเป็นหลักวันละ 1 เม็ด เขาไม่มีระบบขับถ่าย เพราะจะย่อยสลายไปเอง เขาจึงไม่มีการเบียดเบียนกัน แต่สัตว์บนโลกเขาก็มี เขาบอกว่าปลาในน้ำก็มี สัตว์อื่นก็มีแต่ไม่มากมายเหมือนโลกเรา และสัตว์ต่าง ๆ ก็อยู่ไปตามธรรมชาติ จนหมดอายุไปเอง

ศีลข้อ 2 การลักทรัพย์ ศีลข้อนี้ก็ไม่มี เพราะทุกอย่างที่มีเหมือนกันหมด และเป็นของรัฐบาลทั้งหมด ไม่มีการใช้เงินตรา ไม่มีการทำธุรกิจเพื่อแก่งแย่งกัน เพราะรัฐบาลจัดทำเอง จัดหาให้เองทั้งหมด ทุกคนจึงไปทำงานตามหน้าที่ของตนเท่านั้น ดังนั้นความโลภในทรัพย์สินจึงไม่มี และไม่ต้องลักขโมยกัน

ศีลข้อมุสา ไม่ต้องมี เพราะเขาคุยกันทางจิต คิดสิ่งใดออกมาก็รู้กันหมด ซี่งมนุษย์ต่างดาวที่มาสื่อสารตอนแรก ๆ ยังเคยกล่าวว่า มนุษย์โลกนี้ทำไมคิดอย่างหนึ่ง แล้วบอกอีกอย่างหนึ่ง ทำไมไม่บอกอย่างที่กำลังคิด (ตอนนั้นมนุษย์ต่างดาวคงยังไม่รู้ถึงความซับซ้อนในการกล่าวคำเท็จของมนุษย์โลก) 

มนุษย์ต่างดาวบอกว่า ทำไมเขาจึงรู้ว่ามนุษย์คนนั้นกำลังคิดอะไร เพราะสิ่งที่มนุษย์คิดออกมานั้น มันเป็นระบบคลื่นที่ส่งออกมาจากสมอง เมื่อมีเครื่องมือแปลสัญญาณคลื่นนั้น ก็มองเห็นว่ากำลังคิดอะไร ซึ่งเขาก็ประดิษฐ์เครื่องแปลสัญญาณนั้นมาใช้บนโลก เขาบอกไม่ใช่เรื่องแปลก มันเป็นเทคโนโลยี เหมือนเรามีเครื่องรับแฟกซ์ ตอนเขาส่งมาจากต่างประเทศ ก็มาเป็นสัญญาณคลื่น เมื่อเรามีเครื่องรับแฟกซ์ ก็สามารถรับสัญญาณคลื่นมาแปลเป็นข้อความ หรือภาพ ลงในแผ่นกระดาษได้ และสามารถรับรู้ข้อความ หรือภาพต่าง ๆ ได้เหมือนกับที่เขาส่งมาเช่นกัน เพียงแต่ตอนนี้มนุษย์ยังไม่สามารถสร้างเครื่องแปลคลื่นความคิด ให้ออกมาเป็นข้อความได้ เราจึงคิดว่ามันเป็นเรื่องลึกลับ ว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเราคิดอะไรอยู่?

- เป็นตัวอย่างบางข้อ ที่เขาเคยกล่าวไว้ ซึ่งกฏศีลธรรมบนโลกเขา ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง โลกของเขาจึงไม่มีการปกครองด้วยกฏหมาย #แต่มีกฏศีลธรรม #หรือกฏของธรรมชาติ เป็นตัวกำกับ หากผู้ใดละเมิดกฏศีลธรรมก็ต้องถูกลงโทษเช่นกัน

- เรื่องราวยังมีอีกมากมาย และทั้งหมดนี้เป็นเพียงบางส่วนที่นำมาเล่าให้ฟัง และเป็นข้อความที่พี่สุดใจเก็บรวบรวมไว้ ทุกครั้งที่มีการสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาว และเมื่อมีข้อมูลผ่านมา จ.ส.อ.เชิด จะเป็นผู้แปลข้อมูลต่างๆ


ยานอวกาศดาวโลกุกะตาปากะดิกอง

1. มีโรงงานผลิตยานอวกาศ 400 โรงงาน
2. ผลิตได้ประมาณวันละ 1,000 ลำ
3. ยานที่ใหญ่ที่สุด เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1,000 เมตร
4. ยานที่บรรทุกได้ 50 ลำ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 200 เมตร
5. ยานที่บรรทุกได้ 4 ลำ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เมตร
6. ยานลำลูก ที่บินอยู่นี้ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 10 เมตร
7. ยานที่ประชาชนใช้ บรรทุกได้ไม่เกิน 2 ตัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เมตร
8. มียานลำเล็ก ขนาดติดตัวเดินทางได้ 1 คน
9. ยานบรรทุกขนาด 50 ลำ มีอยู่ 100,000 ลำ
10. ยานบรรทุกขนาด 4 ลำ มีอยู่ 400,000 ลำ
11. ยานลูก มีจำนวน 1,000,000 ลำ
12. ยานลูก มีลูกเรือ 5 คน ต่อ 1 ลำ
13. ยานที่ประชาชนใช้เป็นยานธรรมดา ไม่มีอาวุธ
14. ยานที่ใช้ออกรบ จะมีอาวุธ
15. การสู้รบนั้น มนุษย์ไม่มีทางที่จะต่อสู้ได้เลย
16. การรบใช้ยิงด้วยแสงเลเซอร์ เป็นอาวุธทำลาย
17. ยานแม่มีขนาดบรรทุก 50 ลำ จะลอยตัวอยู่ได้ 5 ปี
18. ยานขนาดบรรทุกได้ 4 ลำ จะลอยตัวอยู่ได้ครั้งละ 100 วัน
19. การขับเคลื่อน ขับเคลื่อนด้วยพลังแม่เหล็ก และแร่ธาตุบางชนิด
20. ยานนั้น ประชาชนไม่ต้องซื้อ เพราะเป็นของรัฐ รัฐบาลเป็นผู้จ่ายให้
21. เครื่องบินมนุษย์ที่ตกโดยมิได้เจตนา ประมาณ 30 ลำ ชาวดาวโลกุขอแสดงความเสียใจด้วย
22. สถานที่ทำงาน หรือกองบัญชาการ อยู่ภายในยาน
23. ยานอวกาศของมนุษย์ทั่วโลก ที่ส่งขึ้นไปทั้งที่เปิดเผย และไม่เปิดเผยนั้น ส่งคลื่นไปรบกวนประมาณ 200 ลำ
24. ยานที่ส่งไปเพื่อสำรวจบนดวงจันทร์นั้น มีคลื่นรบกวน
25. ยานที่ส่งไปเพื่อใช้สื่อสารนั้น คลื่นไม่รบกวน
26. ยานไทยคม ไม่มีคลื่นรบกวน


ลักษณะความเป็นอยู่ของมนุษย์ต่างดาว

1. มีลักษณะศรีษะโต ตัวเล็กกว่ามนุษย์โลก
2. ลักษณะท้องจะใหญ่ เนื่องจากมีพลังงานอยู่ที่บริเวณท้อง
3. ศรีษะมีเรดาห์ ยื่นขึ้นไปในอากาศ เป็นที่รับคลื่น เพราะการสื่อสารของมนุษย์ต่างดาวนั้น สื่อสารกันด้วยคลื่น
ดังนั้น คลื่นที่มนุษย์ส่งขึ้นไป จึงรบกวนมนุษย์ต่างดาว
4. การติดต่อกัน ติดต่อทางโทรจิต ทางคลื่น
5. ประชากรมีประมาณ 200 ล้านคน
6. เป็นชนชาติเผ่าเดียวกันทั้งหมด
7. การปกครองเป็นประชาธิปไตย ทุกคนต้องรักษาศีล ผู้ใดละเมิดศีล จะต้องถูกลงโทษ
8. การนับถือศาสนา มีพระเจ้าผู้วิเศษของมนุษย์ต่างดาว คล้ายกับศาสนาพุทธ จึงสื่อสารกันได้
9. ศาสนาของมนุษย์ต่างดาวรุ่งเรืองกว่าของมนุษย์มากมาย เพราะทุกคนจะรักษาศีลกัน โดยไม่มีกฏหมาย
10. มีนรก สวรรค์ และ "กฏแห่งกรรม" เป็นของจักรวาลนั้น
11. มีพระเจ้าองค์เดียว เทียบกับพระพุทธเจ้า
12. มีผู้วิเศษ 1 คน เทียบกับพระเจ้าแผ่นดิน
13. มีผู้ช่วยผู้วิเศษ เทียบกับ ราชฑูต 10 คน
14. รองผู้ช่วยผู้วิเศษ เทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัด 1,000 คน
15. มีแคว้น 1,000 แคว้น
16. โรงงานผลิตอาหาร ประมาณ 2,000 โรงงาน
17. อาหารเป็นแคปซูล ทำด้วยผลไม้ยืนต้น คือต้นเคริบ
18. อาหารกิน 1 ครั้ง อยู่ได้ 1 วัน
19. โรงพยาบาล ประมาณ 1,000 แห่ง
20. การรักษา ไม่ใช้ยาฉีด ใช้ยาต้ม และใช้พลังจิตรักษา
21. คนป่วยไม่ต้องมานอนรักษาที่โรงพยาบาล ให้มารับยาต้ม แล้วใช้พลังจิตรักษาคนป่วย ซึ่งคนป่วยก็อยู่ในยานนั้น
22. มนุษย์ต่างดาวอยู่บนยาน ซึ่งเปรียบเสมือนบ้าน
23. มนุษย์ต่างดาวมีอายุ 300 ปี
24. เวลา 1 วัน จะเท่ากับ 60 ชั่วโมง
25. อากาศเย็นประมาณ 0 องศา ส่วนมากจึงอยู่ในยาน
26. ไม่มีฤดูหนาว เนื่องจากอากาศเย็น 0 องศา มีแต่หน้าร้อน กับหน้าฝน
27. มีแม่น้ำ มีทะเล มีภูเขา ไม่มีภูเขาไฟ
28. ในทะเลไม่มีเรือ ใช้ยานที่ลอยน้ำได้ ขับเคลื่อนในน้ำได้
29. ไม่มีรถไฟ รถยนต์ มีแต่ยาน
30. มีโรงเรียน มีทหาร แต่ไม่มีตำรวจ โดยใช้ทหารแทนตำรวจ ทำโทษผู้ประพฤติผิดศีล

Comments

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์