ความหมายของสิ่งมีชีวิต เเละความหมายของจักรวาล


ผมได้เดินทางออกนอกโลกได้ค้นพบคำตอบ

ความหมายของจักรวาล คือ ความรัก ความสุข

เมื่อเรามี 2 อย่างนี้ เราจะรู้สึกดีมากๆ พระเจ้าหรือธรรมชาติได้สร้างสรรค์สิ่งที่เรียกว่า สิ่งมีชีวิต

สิ่งมีชีวิตนั้นควรมีชีวิตอยู่ด้วยความรัก เเละความสุข

สิ่งมีชีวิตนั้นอายุไม่มาก เช่น มนุษย์เฉลี่ยอายุ 80 ปี เกินนี้ก็ถือว่า โชคดี

มีชีวิตอยู่เเล้ว ใช้ชีวิตหาความรักความสุข อย่าหาความโกรธเกลียดเลย

เมื่อมีความรักความสุขมากๆ นั้นเเหละ คือความหมายของสิ่งมีชีวิต เเละความหมายของจักรวาล

ความรัก ความสุข นี้เเหละความหมายที่เเท้จริง