การติดต่อมนุษย์ต่างดาว

การติดต่อมนุษย์ต่างดาว

จากการวิเคราะห์ ทฤษฎีจักรวาลวิทยา ทฤษฎีบิ๊กแบง ผมคิดว่า การติดต่อมนุษย์ต่างดาวมีโอกาศเป็นไปได้ ผมคิดว่า ต้องมีมนุษย์ต่างดาว 1 ตน ที่สามารถพูดคุยกับผมได้ หรือพูดคุยผ่านการรู้สึกได้ หรือเรียกว่าพูดคุยผ่านจิตได้ ทฤษฎีมีดังนี้

ต้องมีมิติไหนสัก 1 เเห่ง จักรวาล 1 จักรวาล กาเเล็กซี่ 1 กาเเล็กซี่ ดวงดาว 1 ดวง ชีวิตมนุษย์ต่างดาว 1 ตน ที่ติดต่อผมได้ หรือพยายามติดต่อกับผมอยู่ เหมือนกับว่า ผมพยายามติดต่อมนุษย์ต่างดาว ก็มีมนุษย์ต่างดาวพยายามติดต่อกับผมเหมือนกัน

ทฤษฎีการติดต่อมนุษย์ต่างดาวมีเหตุมีผล จักรวาลกว้างใหญ่ อัตตาการคำนวน การติดต่อ การพูดคุยระหว่างดวงดาวเกิดขึ้นได้ยากมาก เรียกได้ว่า 0.00 อนันต์ 1 % เลยทีเดียว โดยการติดต่อมนุษย์ต่างดาวยากมาก เเต่ก็เป็นไปได้ เพราะมีโอกาศ 0.00 อนันต์ 1% ครับ

ทฤษฎีบิ๊กแบง กล่าวว่า การเกิดดวงดาวที่มีสิ่งมีชีวิต เช่น ดาวโลก มีโอกาศเกิดขึ้นในจักรวาล 0.00 อนันต์ 1 % ผมก็ใช้หลักการคิดการคำนวนเหมือนกันว่า การติดต่อมนุษย์ต่างดาวก็ต้องมีโอกาศ 0.00 อนันต์ 1 % ครับ

การติดต่อมนุษย์ต่างดาวเกิดขึ้นยาก พอๆ กับคุยกับสัตว์ คุยกับต้นไม้ มนุษย์คุยกับสิ่งมีชีวิตอื่นไม่ได้ เเต่เข้าใจความรู้สึกสิ่งมีชีวิตอื่น ความรู้สึกนี้เป็นการยืนยันว่า จิตมีอยู่จริง

Comments

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์