โครงการฮาร์พ ควบคุมลมฟ้าอากาศ

โครงการฮาร์พ ควบคุมลมฟ้าอากาศ

โครงการฮาร์พ (Project HAARP) อยู่ที่รัฐอะแลสกา ประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการลับของกองทัพสหรัฐ มีการทำวิจัยแสงออโรราแบบตื่นตัวด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมผ่านชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ให้ดีขึ้น รวมทั้งวิจัยการค้นหาจรวดมิสไซล์ที่ยิงเข้ามาในรัศมีพื้นที่สหรัฐ เเละวิจัยเรื่องยิงคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดภัยพิบัติบนพื้นที่ต่างๆ ของโลก เช่น ทำให้เกิดแผ่นดินไหว, นํ้าท่วม, ซึนะมิ, พายุเข้า, แห้งแล้ง, แผ่นดินยุบตัว, โคลนถล่ม, ไฟป่า, เป็นต้น

โครงการฮาร์พ ควบคุมลมฟ้าอากาศ
ภาพ : wikimedia

โครงการฮาร์พมีเสาอากาศ 180 ต้น ความสูง 72 ฟุต มีการวิจัยสภาพชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ (Ionosphere) ที่ความสูง 100-350 กิโลเมตร มีการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยีควบคุมภูมิอากาศ มีการยิงคลื่นวิทยุกำลังสูงขึ้นไปที่ชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เพื่อนำผลการศึกษามาปรับปรุงการติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ โดยอาศัยชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เนื่องจากการติดต่อสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุบนโลกจะต้องอาศัยบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์เท่านั้น

มีการวิจัยสร้างแผ่นดินไหว โดยทำการยิงคลื่นความถี่ต่ำในปริมาณมหาศาลถึง 1,000 ล้านวัตต์ ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศแล้วให้ตกกระทบลงบริเวณพื้นที่ที่ต้องการ เพื่อสร้างแผ่นดินไหวในบริเวณพื้นที่ต่างๆ บนโลก มีการควบคุมกระแสน้ำอุ่นใต้มหาสมุทร หรือกระแสลมเจ็ตสตรีม (Jet Stream) ให้เคลื่อนตัวไปในทิศทางใดก็ได้ตามที่ต้องการ กลไกของธรรมชาติเป็นตัวกำหนดฤดูกาลตั้งแต่โลกใบนี้ถูกสร้างขึ้น โดยโครงการฮาร์พสามารถควบคุมกระแสน้ำอุ่นใต้มหาสมุทรได้ ก็จะสามารถควบคุมฤดูกาลของโลกได้

โครงการฮาร์พ ควบคุมลมฟ้าอากาศ
ภาพ : wikimedia

ค.ศ. 2014 โครงการฮาร์พถูกยุติโครงการ เพราะมีเอกสารรั่วไหลจำนวนมาก มีการระบุว่า เป้าหมายของกองทัพสหรัฐ คือการสร้างอาวุธใหม่ทางธรณีฟิสิกส์ ที่มีอิทธิพลต่อชั้นบรรยากาศโลก ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง เพื่อการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศ โดยเป็นยุทธศาสตร์ความมั่นคงทั้งใน และระหว่างประเทศ

นักวิจัยยูเอฟโอเสนอว่า เครื่องมือที่ดีที่สุดในการกำจัดมนุษย์ที่ไม่สามารถหาหลักฐานได้ คือการใช้เครื่องมือควบคุมสภาพอากาศ โดยโครงการฮาร์พเป็นผลงานของอิลลูมินาติ (Illuminati) เพราะงานอดิเรกของอิลลูมินาติ คือ ลดจำนวนประชากรโลก ทำลายศาสนา ก่อสงครามโลก เพื่อให้โลกเกิดความสมดุล เเละไปสู่การจัดระเบียบโลกยุคใหม่

อ้างอิง : wikipedia

Comments

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์