ฟาโรห์อียิปต์โบราณเป็นมนุษย์ต่างดาว

ฟาโรห์แอเคนาเทน
ภาพ : flickr

ฟาโรห์ (Pharaoh) เป็นชื่อตำแหน่งพระเจ้าแผ่นดินอียิปต์โบราณทุกราชวงศ์ พระนามแห่งอียิปต์โบราณที่เป็นที่รู้จักกันมากมีดังนี้ ฟาโรห์ตุตันคาเมน (Tutankhamen), ฟาโรห์แรเมซีสที่ 2 (Ramses II) ,ฟาโรห์ทุตโมสที่ 3, (Thutmose III), ฟาโรห์แอเคนาเทน (Akhenaten) เป็นต้น ฟาโรห์นับถือเทพเพียงองค์เดียว คือ เทพรา (Ra)

ภาพจำลองฟาโรห์ เเละคนอิยิปต์โบราณ เมื่อ 4,600 ปีก่อน
ภาพ : flickr

บทความวารสารต่างๆ ทั่วโลก มีความสงสัยเกี่ยวกับฟาโรห์ว่า พระองค์นั้นสืบเชื้อสายมาจากมนุษย์ต่างดาว หรือพระองค์เป็นลูกผสมต่างดาว เพราะรูปร่างของพระองค์นั้นแปลกประหลาด กล่าวคือพระองค์มีใบหน้ายาว กะโหลกศีรษะใหญ่มากเมื่อเทียบกับมนุษย์ทั่วไป อีกทั้ง รูปร่างคล้ายมนุษย์ต่างดาวมาก นอกจากนี้ทั้งมเหสี และพระโอรสก็ล้วนมีกะโหลกศีรษะยาวเช่นกัน อย่างไรก็ตาม นักโบราณคดีไม่เชื่อสมมุติฐานนี้มากนัก เพราะเชื่อว่าศีรษะยาวนั้นเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดทางครอบครัวมากกว่า

ฟาโรห์ และพระราชโอรสของพระองค์
ภาพ : wikipedia

ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า 4,600 ปีก่อน ชาวอิยิปต์ไม่สามารถสร้างพีระมิดแห่งกิซ่าได้เเน่ ต้องใช้การกระโดดครั้งใหญ่จากความลึกลับที่บ่งบอกว่า ต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวมาเยี่ยมชมโลก เพื่อเเนะนำการสร้างพีระมิดในฐานะเทพเจ้า โดยฟาโรห์นับถือเทพรา เป็นไปได้หรือไม่ เทพราคือผู้เเนะนำการสร้างพีระมิด เเละเป็นมนุษย์ต่างดาว

นักวิจัยยูเอฟโอเสนอว่า เมื่อปี 1947 เหตการยูเอฟโอตกรอสเวลล์ (Roswell UFO) มีสัญลักษณ์ปรากฏเป็นตัวอักษรอิยิปต์โบราณ สนับสนุนให้ฟาโรห์เป็นมนุษย์ต่างดาว บ้างก็เชื่อมโยงกับองค์กรอิลลูมินาติ (Illuminati) เเละเชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวเรปทิเลียน (Reptilian humanoid) ที่กล่าวกันว่า มีความสูงถึง 7-9 ฟุต หรือ 210-270 เซนติเมตร ตามบันทึก รูปปั้น อักษรเฮียโรกลีฟิค บ่งบอกชัดเจนว่า พระองค์อาจจะไม่ใช่มนุษย์ทั่วไป เเต่ก็ไม่ได้มีบันทึกที่ชัดเจนประจักษ์เเน่ชัดว่าพระองค์คือมนุษย์ต่างดาว ทั้งนี้ ก็อยู่ที่ตัวเราเองว่าจะพิจารณาว่าใช่หรือไม่ใช่

อ้างอิง : wikipedia