พีระมิดเเห่งกิซา ผู้มาเยือนจากต่างดาว

พีระมิดเเห่งกิซา ผู้มาเยือนจากต่างดาว
ภาพ : wikipedia

พีระมิด (Pyramid) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ พบได้ในอารยธรรมโลกยุคโบราณ เช่น อารยธรรมสุเมเรียน, อารยธรรมเเอซเท็ก, อารยธรรมมายา, อารยธรรมอิยิปต์ เป็นต้น พีระมิดสร้างขึ้นด้วยหินทราย, หินปูน, หินแกรนิต ทำเป็นเเท่ง หนักก้อนละ 2-16 ตัน พีระมิดมีฐานทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส แต่ละด้านจะมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมประกอบกันสี่ด้าน โดยมีจุดยอดร่วมกันที่จุดเดียว

พีระมิดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกคือ พีระมิดแห่งกิซา (Giza Plateau) อยู่ที่ประเทศอิยิปต์ ซึ่งพีระมิดแห่งกิซามี 3 แห่ง คือ พีระมิดคูฟู, พีระมิดคาเฟร, พีระมิดเมนคูเร ซึ่งใช้เป็นสุสานฝังพระศพของฟาโรห์ เเละมีพีระมิดขนาดเล็กอีก 3 แห่ง ใช้เป็นสุสานฝังพระศพของราชินี พีระมิดแห่งกิซามีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มดาวโอไรออน (Orion Constellations) ทั้งนี้ นักวิจัยยูเอฟโอเสนอว่า ชาวอิยิปต์อาจจะได้คำเเนะนำจากมนุษย์ต่างดาวให้ก่อสร้างพีระมิดเพื่อจุดประสงค์บางอย่าง ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดทราบว่า กลุ่มดาวโอไรออนมีความเกี่ยวข้องกับพีระมิดเเห่งกิซายังไง

พีระมิดคูฟู
ภาพ : wikipedia

พีระมิดคูฟู (Pyramid of Khufu) พีระมิดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูง 146 เมตร ฐานกว้าง 230 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ 4,600 ปีก่อน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ฟาโรห์คูฟู (Khufu) มีเเท่งหินทั้งหมด 2,300,000 ก้อน ซ้อนกันไปเรื่อยๆ ทำให้มีความคงทนเเข็งเเรง สถาปัตยกรรมของพีระมิดคูฟูมีความแม่นยำที่นักโบราณคดีไม่สามารถหาคำอธิบายได้ เชื่อกันว่าใช้เเรงงานมนุษย์ 200,000-1,000,000 คน ในการก่อสร้างพีระมิดแห่งคูฟู ระยะเวลาการก่อสร้าง 10-20 ปี ขนย้ายหินมาจากเมืองอัสวาน (Aswan) เเละมาทางแม่น้ำไนล (Nil) ด้วยเรือ

พีระมิดคาเฟร สฟิงซ์แห่งกิซา
ภาพ : wikipedia

พีระมิดคาเฟร (Pyramid of Khafre) ตั้งอยู่ตรงกลางของพีระมิดแห่งกิซา มีความสูง 136 เมตร ฐานกว้าง 215 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ 4,500 ปีก่อน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ฟาโรห์คาเฟร (Khafre) ผู้เป็นราชโอรสของฟาโรห์คูฟู มีเเท่งหินทั้งหมด 2,100,000 ก้อน พีระมิดคาเฟรก่อสร้างอยู่บนพื้นหินที่สูงกว่าพีระมิดคูฟู ทำให้เมื่อมองด้วยตาเปล่า พีระมิดคาเฟรจะสูงกว่าพีระมิดคูฟู พีระมิดคาเฟรมีมหาสฟิงซ์แห่งกิซา (Great Sphinx of Giza) ตั้งอยู่ด้านหน้า มีความสูง 20 เมตร ความยาว 73 เมตร สร้างด้วยหินปูน เป็นรูปปั้นสิ่งมีชีวิต มีลำตัวเป็นสิงโต มีศีรษะเป็นมนุษย์ ก่อสร้างพร้อมกับพีระมิดคาเฟร ตำนานอียิปต์โบราณกล่าวว่า สฟิงซ์จะคอยถามคำถามมนุษย์ที่หลงเข้ามาพบพีระมิด หากตอบคำถามไม่ได้ มนุษย์ผู้เคราะห์ร้ายนั้นก็จะถูกสังหาร

พีระมิดเมนคูเร
ภาพ : wikipedia

พีระมิดเมนคูเร (Pyramid of Menkaure) มีขนาดเล็กที่สุดในหมู่พีระมิดทั้ง 3 แห่ง มีความสูง 65 เมตร ฐานกว้าง 108 เมตร สร้างขึ้นเมื่อ 4,400 ปีก่อน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์ฟาโรห์เมนคูเร (Menkaure) ผู้เป็นราชโอรสของฟาโรห์คาเฟร มีเเท่งหินทั้งหมด 200,000 ก้อน ใกล้เคียงพีระมิดเมนคูเร มีหมู่พีระมิดราชินี 3 เเห่ง (Pyramids of Queens) มีความสูง 30 เมตร เป็นสุสานฝังพระศพของราชินีฟาโรห์ 

ทฤษฎีใช้เเรงงานมนุษย์ 1,000,000 คน
ภาพ : flickr

นักโบราณคดีต่างพากันงงว่า ชาวอิยิปต์โบราณขนย้ายเเท่งหินหนักถึง 2-16 ตัน จากแหล่งหินที่อยู่ไกลออกไปจากจุดก่อสร้างพีระมิดถึง 10-20 กิโลเมตร เเละบางส่วนเชื่อว่ามีการขนย้ายจากเรืออีกด้วย จึงมีการตั้งคำถามว่า ชาวอียิปต์โบราณใช้วิธีการใดในการขนย้ายเเท่งหินหนักหลายตันที่อยู่ห่างไกล มาสร้างเป็นพีระมิดสูงนับร้อยเมตร ซึ่งสมัยนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก ซึ่งชาวอิยิปต์ทำได้ยังไง

ทฤษฎีใช้นํ้าเคลื่อนที่เเท่งหิน
ภาพ : flickr

ในช่วงเวลายาวนานนับ 200 ปี นักโบราณคดีเสนอทฤษฎีการก่อสร้างพีระมิดด้วยวิธีการต่างๆ มากมาย ผลสุดท้าย ทฤษฎีก็ยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขว้างมากเท่าที่ควร เพราะทุกๆ ปี จะมีทฤษฎีใหม่ๆ เกิดขึ้น เเละมาหักล้างทฤษฎีเก่าๆ ทฤษฎีการก่อสร้างพีระมิดเเห่งกิซามีดังนี้ ใช้เเรงงานมนุษย์ 1,000,000 คน, เกี่ยวข้องกับชาวแอตแลนติส, สมัยนั้นอาจมีเครื่องทุ่นเเรง, สมัยนั้นชาวอียิปต์อาจใช้พลังจิตยกหินให้ลอยขึ้นได้, มนุษย์ต่างดาวมาสอนวิธีการสร้างพีระมิด เพราะสมัยนั้นสถาปนิกไม่น่าจะรู้คณิตศาสตร์ขั้นสูงได้ ทฤษฎีใหม่ล่าสุดกล่าวว่า อาจใช้นํ้าเป็นเเรงขับเคลื่อนเเท่งหิน โดยทำเป็นคูนํ้าขนาดเล็กจากเเม่นํ้าไนลมาถึงจุดก่อสร้างพีระมิด ซึ่งนำเเท่งหินไหลตามคูนํ้าขนาดเล็กใช้เเรงผลักจากมนุษย์ เเละสัตว์ เพื่อเคลื่อนเเท่งหินไปเรืยยๆ บ้างก็ว่า ขุดนํ้าครองรอบพีระมิด เเละใช้ทุ่นลอยมัดรอบเเท่งหิน เเละนําเเท่งหินลอยไปก่อสร้างพีระมิด ปัจจุบันนี้นักโบราณคดี เเละนักฟิสิกส์พากันเขียนทฤษฎีใหม่ๆ มาหักล้างเรืยยๆ ทุกปี

เเบงค์ 1 ดอลล่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ภาพ : flickr

นักวิจัยยูเอฟโอเสนอว่า พีระมิดมีความเกี่ยวข้องกับองค์กรอิลลูมินาติ (Illuminati) เพราะสัญลักษณ์องค์กรอิลลูมินาติปัจจุบันที่อยู่ในธนบัตรเเบงค์ 1 ดอลล่าของสหรัฐนั้น เป็นการยืนยันว่า องค์กรณอิลลูมินาติอาจจะรู้วิธีการก่อสร้างพีระมิด หรืออาจจะเป็นลูกหลานผู้สร้างพีระมิดอย่างเเน่นอน เเละองกรณ์อิลลูมินาติมีความเชื่อมโยงกับมนุษย์ต่างดาวเรปทิเลียน (Reptilian humanoid) ซึ่งมนุษย์ต่างดาวเรปทิเลียนมีร่างกายใหญ่โตสูงถึง 7-9 ฟุต ไม่เหมือนมนุษย์ เพราะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่ง ซึ่งเเตกต่างจากมนุษย์ อาจเป็นไปได้ว่า มนุษย์ต่างดาวเรปทิเลียนคือผู้สร้างพีระมิด เพราะจากภาพวาดสัญลักษณ์ฟาโรห์บ่งบอกว่า ฟาโรห์อาจไม่ใช่มนุษย์ เพราะในสมัยนั้นฟาโรห์มีความพิเศษเหนือมนุษย์ สามารถชักจูงผู้คนนับเเสนหรือนับล้านคนมาสร้างพีระมิด ฟาโรห์ต้องมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นๆ อย่างเเน่นอน เเละเนื้อหาขององค์กรอิลลูมินาติก็กล่าวว่า ผู้อยู่ในองค์กรอิลลูมินาติจะมีอิทธิพลทางการเมือง เเละควมคุมประเทศหรือโลกทั้งใบได้ เเละนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันอย่างเเน่นอน

อ้างอิง : wikipediawikipediawikipediawikipediawikipedia