ชิเชนอิตซา

ชิเชนอิตซา
ภาพ : wikimedia

ชิเชนอิตซา (Chichen Itza) อยู่ที่รัฐยูกาตัง ประเทศเม็กซิโก เป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมายา เมื่อปี ค.ศ. 200-900 ชิเชนอิตซามีความเจริญรุ่งเรืองมาก เนื่องจากมีเมืองตั้งอยู่ในจุดที่เชื่อมโยงกับอารยธรรมอื่นๆ ของเมโสอเมริกาทั้งหมด เมืองชิเชนอิตซามีพื้นที่ 64 ตารางกิโลเมตร มีความเจริญทางด้านดาราศาสตร์, คณิตศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, อักษรศาสตร์. ปฏิทิน เป็นต้น ก่อสร้างสิ่งมหัศจรรย์ประกอบด้วย เอล คาสติลโล (El Castillo), มหาวิหารเเห่งนักรบ (Temple of the Warriors) ทั้งนี้ ราวปี ค.ศ. 1200 ชาวมายาละทิ้งเมืองชิเชนอิตซา จนกระทั่งเมืองถูกลืมเลือน นักวิจัยยูเอฟโอเสนอว่า ชาวมายาเป็นมนุษย์ต่างดาว เดินทางออกนอกโลกไปเเล้ว

พีระมิดเเห่งเอล คาสติลโล
ภาพ : wikimedia

พีระมิดเเห่งเอล คาสติลโล (El Castillo) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 800-900 พีระมิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวมายา พีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความสูง 9 ชั้น มีบันไดขึ้นไปถึงยอดด้านละ 91 ขั้น รวม 4 ด้าน มีบันได 364 ขั้น นับชั้นบนสุดด้วยจะรวมเป็น 365 ขั้น ซึ่งเท่ากับจำนวนวันใน 1 ปี นักโบราณคดีถึงกับช็อคเรียกอารยธรรมมายาว่า จุดเชื่อมโยงที่หายไป โดยชาวมายาก่อสร้างพีระมิดเเห่งเอลคาสติลโลขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเเก่เทพเจ้าผู้ทรงกระหายพระโลหิต ชาวมายานับถือศาสนาที่รุนแรง มีการนองเลือด ชาวมายามีวัฒนธรรมป่าเถื่อน เเต่มีสติปัญญาอันสูงส่ง ชาวมายาฝึกความเสียสละด้านมนุษย โดยการควักหัวใจผู้ที่ถูกคัดเลือก เพื่อบูชาเทพเจ้าคูคุลคาน (Kukulkan)

มหาวิหารแห่งนักรบ
ภาพ : wikimedia

มหาวิหารแห่งนักรบ (Temple of the Warriors) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1000-1100 ปราสาทศูนย์กลางด้านการเมือง เป็นพระราชวัง เเละหอดูดาว มีเสาหิน 200 ต้น มีไว้เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา ชีเชนอิตซาถูกขนานนามให้เป็นมรดกโลก และได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

ปฏิทินชาวมายา
ภาพ : wikimedia

เมื่อปี 2012 นักวิจัยยูเอฟโอกล่าวถึงวันสิ้นโลกอยู่บ่อยๆ ก็นำข้อมูลมาจากปฏิทินของชาวมายาในพีระมิดเอลคาสติลโล โดยชาวมายามีความสามารถทางดาราศาสตร์สูง รู้จักการทำปฏิทินใช้ รู้จักการประดิษฐ์เลขศูนย์ในวิชาคณิตศาสตร์ สามารถทำนายเวลาการเกิดสุริยุปราคา และจันทรุปราคาล่วงหน้าได้เป็นเวลานาน ปฏิทินของชาวมายาเป็นที่ยอมรับว่า มีความเที่ยงตรงที่สุด เพราะเป็นปฏิทินที่ทำขึ้นจากระบบดวงดาว ทั้งนี้ ปฏิทินของชาวมายาเขียนสิ้นสุดลงวันที่ 21 ธันวาคม 2012 ทำให้นักวิจัยยูเอฟโอตีความไปว่า วันสิ้นโลกคือวันดังกล่าว เเต่เเล้วผ่านมาหลายปี โลกก็ยังไม่เเตก ทั้งนี้ นักวิจัยยูเอฟโอเสนอใหม่ว่า ตัวเลขอาจจะสลับกัน โดยให้นับใหม่เป็น 12 21 2102 คือวันที่ 12 เดือนที่ 21 เเต่เดือนที่ 21 ไม่มี ให้เป็นเดือน 12 เเละอีก 9 เดือน + เข้ากับปี 2102 เป็น 2103 สรุปคือ วันที่ 12 เดือน 9 ปี ค.ศ. 2103 คือวันสิ้นโลก

อ้างอิง : wikipedia

Comments

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์