บทความ

โครงการสตาร์เกต มนุษย์พลังจิต

โครงการ A119 ทิ้งระเบิดนิวเคลียร์บนดวงจันทร์

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ ปล่องทางเข้าไปสู่โลกชั้นใน

อารยธรรมมายาติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว

ตีกัล ผู้มาเยือนจากต่างดาว

นิบิรุปรากฏตัวสะท้อนเเสงดวงจันทร์สีเลือด

ชิเชนอิตซา ผู้มาเยือนจากต่างดาว

ปล่องน้ำแข็งบนดาวอังคาร

รูปปั้นยักษ์เเห่งกัวเตมาลา ผู้มาเยือนจากต่างดาว

วาเลเรีย ลุคยาโนวา ผู้มาจากนอกโลก

พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่ทวีปแอนตาร์กติกา

แชนด์ เบารี ผู้มาเยือนจากต่างดาว

นาซ่าเริ่มอึดอัด หลังจากส่งยานเข้าเทียบท่าไม่สำเร็จ

เสาร์โอเบลิสก์แห่งอัสวาน ผู้มาเยือนจากต่างดาว

ดาวเทียมประดิษฐ์ ดวงจันทร์ดวงที่ 2 โคจรรอบโลก