มาชูปิกชู

มาชูปิกชู

มาชูปิกชู (Machu Picchu) อยู่บนเทือกเขาแอนดีส ประเทศเปรู ภูเขามีความสูง 2,430 เมตร มีเนื้อที่ 13 ตารางกิโลเมตร เมืองสาบสูญแห่งอารยธรรมอินคา ดูราวกับลอยอยู่ในสายหมอก เมื่อมองจากตีนเขาจะไม่สามารถมองเห็นมาชูปิกชูได้เลย และเป็นสาเหตุที่ทำให้มาชูปิกชูไม่ถูกค้นพบเป็นเวลานาน มาชูปิกชูถูกสร้างเป็นลักษณะขั้นบันไดไล่ลงมาตามความชันของหุบเขา แต่ละชั้นสูง 3 เมตร มีจำนวนทั้งหมด 40 ชั้น ถูกเชื่อมโยงถึงกันด้วยบันไดกว่า 3,000 ขั้น และมีสิ่งก่อสร้างด้วยหินกว่า 200 หลัง มาชูปิกชูนับเป็นศูนย์กลางที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนักโบราณคดี และเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยือนประเทศเปรู เมื่อปี ค.ศ. 2007 มาชูปิกชูได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่

มาชูปิกชู

ค.ศ. 1911 ไฮแรม บิงแฮม (Hiram Bingham) นักโบราณคดี ผู้ค้นพบมาชูปิกชูว่า ชื่อ มาชูปิกชู ถูกตั้งให้กับโบราณสถาน โดยบิงแฮมถามชนพื้นเมืองถึงชื่อเมือง ชนพื้นเมืองเข้าใจผิดนึกว่า ถามถึงชื่อของภูเขาจึงตอบว่า มาชูปิกชู แปลว่า ยอดเขาผู้ชรา ซึ่งเลยได้กลายมาเป็นชื่อของโบราณสถานจนทุกวันนี้

บิงแฮมได้ทำการตรวจสอบมาชูปิกชู 3 ครั้ง และเขียนผลการวิจัยหลายฉบับออกมา ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ หนังสือ The Lost City of the Incas ซึ่งกลายมาเป็นนิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟิค บิงแฮมได้นำเสนอสมมติฐานว่า มาชูปิกชูเคยถูกปกครองโดยนักบวชของลัทธิบูชาสุริยะ และมีการทำพิธีถวายหญิงสาวเป็นเครื่องสังเวยแก่พระเจ้า เเละมาชูปิกชูเป็นป้อมปราการสุดท้ายของชาวอินคาที่ต่อสู้กับชาวสเปน ซึ่งสมมติฐานนี้ได้กลายมาเป็นบันทึกสำคัญของมาชูปิกชู

มาชูปิกชู

สมมติฐานมาชูปิกชูสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1450-1460 การก่อสร้างอยู่ในยุคราชวงศ์ซาปาอินคา (Pachacuti) มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในหมู่นักโบราณคดีว่า ซาปาอินคาได้สั่งให้ก่อสร้างพระราชวังให้กับตัวเอง มาชูปิกชูจึงถือว่าเป็นพระราชวัง ประกอบไปด้วยราชวัง, วิหาร, คฤหาสน์ มีผู้อยู่อาศัยราว 750 คน เเละถูกนำมาใช้เพียง 80 ปี ก่อนที่จะถูกทิ้งร้าง เกิดจากสเปนพิชิตอาณาจักรอินคา บันทึกของชาวสเปนกล่าวว่า "บันทึกปี 1572 ชาวอินคากลุ่มสุดท้ายขัดขืนเพียงเล็กน้อยก่อนจะยอมจำนนที่ซ่อนกลางป่าดงดิบ"

มาชูปิกชูสร้างขึ้นเพื่ออะไร ข้อสันนิษฐานของนักโบราณคดีมีตั้งแต่ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา, ที่มั่นทางการทหาร, สถานที่พักผ่อนของชนชั้นสูง, ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติ ที่น่าเเปลกคือ โครงสร้างมาชูปิกชูสอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

ภูเขาราวกับใบหน้าของมนุษยเงยหน้ามองดูดวงดาว

ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า มาชูปิกชูอัศจรรย์ทางวิศวกรรมชั้นสูง มีสิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อมองดูภูเขาใกล้เคียง ดูราวกับใบหน้าของมนุษยเงยหน้ามองดูดวงดาว

อ้างอิง : wikipedia

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์