ภาพประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวได้เดินทางมาเยี่ยมชมโลกเราในอดีต

ประกาศแห่งนักบุญอีมิดีอุส
ภาพ : wikipedia

ประกาศแห่งนักบุญอีมิดีอุส (The Annunciation, with Saint Emidius) ภาพวาด ค.ศ. 1430-1495 ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ในประเทศอังกฤษ เรื่องราวในภาพนี้เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาใหม่ เมื่อทูตสวรรค์ได้มาแจ้งแด่พระนางมารีย์ถึงการตั้งครรภ์ และการถือกำเนิดของพระเยซู โดยนักวิจัยูเอฟโออธิบายว่า นี่คือภาพยูเอฟโอที่ยิงแสงเลเซอร์ลงมาใส่พระนางมารีย์ มีการตั้งคำถามสำคัญของสมาคมนักวิจัยยูเอฟโอระดับโลกว่า พระนางมารีย์เเท้จริงเเล้วโดนมนุษย์รักพาตัวไปหรือไม่

มาดอนน่ากับนักบุญ จิโอวานนิโน
ภาพ : wikipedia

มาดอนน่ากับนักบุญ จิโอวานนิโน (Madonna with Saint Giovannino) ภาพวาด ค.ศ. 1449-1494 ภาพนี้เกี่ยวข้องกับวัตถุที่ไหล่ซ้ายของพระแม่มารีย์ เมื่อมองดูที่มุมขวาบนของภาพก็จะเห็นว่า มีวัตถุทรงกลมลอยอยู่ นักวิจัยยูเอฟโออธิบายว่า จุดสีดำที่เห็นในภาพวาดคือยูเอฟโอ เเละจะเห็นได้ว่ามีผู้ที่กำลังจ้องมองดูอยู่ ดูเหมือนว่าอาจจะเป็นมนุษย์ต่างดาวก็เป็นไปได้

อัศจรรย์แห่งหิมะ
ภาพ : wikipedia

อัศจรรย์แห่งหิมะ (Baptism Of Christ) ภาพวาด ค.ศ. 1428 เมื่อดูภาพโดยรวมจะเห็นว่า หิมะกำลังตกอยู่ เหนือขึ้นไปด้านบนคือพระเยซู และพระแม่มารีย์ประทับอยู่บนก้อนเมฆ ถัดลงมาด้านล่าง ปรากฏภาพพระสันตะปาปา (Pope) กำลังตรวจสอบร่องรอยของหิมะบนพื้น ดูเหมือนว่า หิมะจะมาจากก้อนเมฆที่พระเยซู และพระแม่มารีย์ประทับอยู่ นักวิจัยยูเอฟโอตั้งคำถามว่า ก้อนเมฆขนาดเล็กอีก 30 ก้อน นั้นคืออะไร เมฆจริงๆ หรือยานยูเอฟโอกันเเน่

พระเยซูทรงรับบัพติศมา
ภาพ : wikipedia

พระเยซูทรงรับบัพติศมา (Baptism of Christ) ภาพวาด ค.ศ. 1710 จุดเริ่มต้นการปฏิบัติพระภารกิจของพระเยซู เหตุการณ์นี้ถูกบันทึกในพระวรสารทั้ง 4 ฉบับ คือ มัทธิว, มาระโก, ลูกา, ยอห์น และถือเป็นหนึ่งในห้าเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซู อีกสี่เหตุการณ์ที่เหลือ ได้แก่ การจำแลงพระกาย, การถูกตรึงที่กางเขน, การกลับคืนพระชนม์, การเสด็จขึ้นสวรรค์ พันธสัญญา มัทธิว 3: 13-17, มาระโก 1: 9-11, ลูกา 3: 21-23 บรรยายเหตุการณ์ "ฟ้าสวรรค์ได้เปิดออก พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏรูปเหมือนนกพิราบบินลงมาเหนือพระเยซู พร้อมกับมีเสียงจากสวรรค์ประกาศว่า ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก" นักวิจัยยูเอฟโออธิบายว่า เมื่อพิจาณาภาพวาดเเล้ว ดูเหมือนว่าภาพวาดเเสดงถึงวัตถุบินประหลาดซึ่งดูๆ เเล้วเหมือนยูเอฟโอไม่มีผิด อยู่เหนือที่เกิดเหตุ โดยมีแสงสว่างส่องลงมาในที่เหตุการณ์นี้ ดูเหมือนว่า มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อถึงอารยธรรมต่างดาว และหมายถึงการสื่อสารว่า พระเยซูทรงมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ต่างดาว

การตรึงพระเยซูที่กางเขน
ภาพ : wikipedia

การตรึงพระเยซูที่กางเขน (Crucifixion of Jesus) ภาพวาด ค.ศ. 1350 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่พระเยซูถูกจับและถูกพิพากษา การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางปรัชญาความเชื่อ เป็นการเสียชีวิตของผู้ที่มาช่วยโลกเพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษยชาติ คืนชีพในสามวันหลังจากสิ้นพระชนม์ และทรงปรากฏพระกายต่ออัครทูตก่อนพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ กษัตริย์สเตฟาน เดกานี แห่งเซอร์เบีย (Stefan Dečanski) อุทิศภาพวาดนี้ให้เเก่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู ภาพถูกบันทึกไว้ที่วิหารเดกานี (Visoki Decani) ประเทศเซอร์เบีย ปัจจุบันเป็นของประเทศสาธารณรัฐคอซอวอ นักวิจัยยูเอฟโออธิบายว่า มุมซ้ายเเละขวาของภาพวาดนี้ ไม่ใช่เทวดาหรือทูตสวรรค์ เพราะสามารถเห็นได้ชัดว่าเป็นภาพของวัตถุบินทรงกลมที่บินได้ เเละดูเหมือนว่ามนุษย์ต่างดาวจะเป็นผู้ขับยานอวกาศนี้ เพื่อมาชมเหตุการสำคัญนี้ จึงพิสูจน์ได้ว่าไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นทูตสวรรค์ เเต่เป็นมนุษย์ต่างดาว

อ้างอิง : wikipedia