ภาพที่พิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวเดินทางมาเยี่ยมชมโลก

ประกาศแห่งนักบุญอีมิดีอุส
ภาพ : wikipedia

ประกาศแห่งนักบุญอีมิดีอุส (The Annunciation, with Saint Emidius) ภาพวาด ค.ศ. 1486 จัดแสดงที่ประเทศอังกฤษ เรื่องราวในภาพเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ฉบับพันธสัญญาใหม่ เมื่อทูตสวรรค์ได้มาแจ้งแด่พระนางมารีย์ถึงการตั้งครรภ์ และการถือกำเนิดของพระเยซู ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า นี่คือภาพยูเอฟโอที่ยิงแสงเลเซอร์ลงมาใส่พระนางมารีย์

มาดอนน่ากับนักบุญ จิโอวานนิโน
ภาพ : wikipedia

มาดอนน่ากับนักบุญ จิโอวานนิโน (Madonna with Saint Giovannino) ภาพวาด ค.ศ. 1449-1494 ภาพเกี่ยวข้องกับวัตถุที่ไหล่ซ้ายของพระนางมารีย์ เมื่อมองดูที่มุมขวาบนของภาพจะเห็นว่า มีวัตถุทรงกลมลอยอยู่ ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า จุดสีดำที่เห็นในภาพคือยูเอฟโอ เเละจะเห็นได้ว่า มนุษย์ต่างดาวจ้องมองดูอยู่

อัศจรรย์แห่งหิมะ
ภาพ : wikipedia

อัศจรรย์แห่งหิมะ (Baptism Of Christ) ภาพวาด ค.ศ. 1428 หิมะกำลังตกอยู่ เหนือขึ้นไปด้านบนหืมะ คือ พระเยซูกับพระนางมารีย์ประทับอยู่บนก้อนเมฆ ถัดลงมาด้านล่าง พระสันตะปาปา (Pope) กำลังตรวจสอบร่องรอยของหิมะบนพื้น ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า ก้อนเมฆขนาดเล็ก 30 ก้อน คืออะไร เมฆหรือยูเอฟโอกันเเน่

พระเยซูทรงรับบัพติศมา
ภาพ : wikipedia

พระเยซูทรงรับบัพติศมา (Baptism of Christ) ภาพวาด ค.ศ. 1710 จุดเริ่มต้นการปฏิบัติพระภารกิจของพระเยซู เป็นหนึ่งในห้าเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของพระเยซู พันธสัญญา มัทธิว 3: 13-17, มาระโก 1: 9-11, ลูกา 3: 21-23 บรรยายเหตุการณ์ "ฟ้าสวรรค์ได้เปิดออก พระวิญญาณบริสุทธิ์ปรากฏรูปเหมือนนกพิราบบินลงมาเหนือพระเยซู พร้อมกับมีเสียงจากสวรรค์ประกาศว่า ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เราชอบใจท่านมาก" ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า ภาพเเสดงถึงยูเอฟโอ โดยมีลำแสงส่องลงมาที่พระเยซู

การตรึงพระเยซูที่กางเขน
ภาพ : wikipedia

การตรึงพระเยซูที่กางเขน (Crucifixion of Jesus) ภาพวาด ค.ศ. 1350 เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่พระเยซูถูกจับและถูกพิพากษา การสิ้นพระชนม์ของพระองค์เป็นสัญลักษณ์สำคัญทางปรัชญาความเชื่อ เป็นการเสียชีวิตของผู้ที่มาช่วยโลก เพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษยชาติ กษัตริย์สเตฟาน เดกานี (Stefan Dečanski) อุทิศภาพวาดนี้ให้เเก่การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู ภาพถูกบันทึกไว้ที่วิหารเดกานี (Visoki Decani) ประเทศเซอร์เบีย ปัจจุบันเป็นของประเทศสาธารณรัฐคอซอวอ ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า มุมซ้ายกับมุมขวาของภาพ ไม่ใช่เทวดาหรือทูตสวรรค์ เพราะเป็นยูเอฟโอทรงกลมที่บินได้ มนุษย์ต่างดาวเป็นผู้ขับยูเอฟโอ เพื่อมาชมเหตุการสำคัญ

อ้างอิง : wikipedia

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์