บทความ

ปัญญาชนยุคเรืองปัญญา กล่าวถึงสิ่งมีชีวิตบนดวงจันทร์

ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากับเเนวคิดเรื่องสิ่งมีชีวิตนอกโลก

เดอรินกูยู ผู้มาเยือนจากต่างดาว

โดะงู ผู้มาเยือนจากต่างดาว

ครอปเซอร์เคิล ยานลงจอด

แอนดรูว์ คาร์ลส์ซิน ผู้มาจากโลกอนาคตปี 2256

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน มนุษย์ต่างดาว

ยูเอฟโอ เเสงเกลียวนอร์เวย์

ยูเอฟโอตกที่รอสเวลล์

ภาพประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ว่ามนุษย์ต่างดาวได้เดินทางมาเยี่ยมชมโลกเราในอดีต

โครงการโซลาร์ วาร์เดน

ยูเอฟโอ ปรากฏตัวเหนือลอสแอนเจลิส