เทโอทิวาคาน ผู้มาเยือนจากต่างดาว

พีระมิดแห่งพระอาทิตย์

เทโอทิวาคาน (Teotihuacan) อยู่ที่เมืองนิวเม็กซิโก ประเทศแม็กซิโก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 100 นครหลวงเเห่งอารยธรรมแอซเท็ก (Aztecs) เมืองอันกว้างใหญ่มีพื้นที่ 21 ตารางกิโลเมตร คาดว่ามีประชากรเคยอาศัยอยู่กว่า 125,000 คน มีการจัดเเผนผังเมืองเป็นระบบระเบียบ ถือได้ว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ มีบทบาทสำคัญทางด้านศาสนา มีการสร้างวิหารมากมายบนสองข้างทางของถนนสายสำคัญที่มีชื่อเรียกว่า ถนนแห่งความตาย (Avenue of the dead) มีพีระมิดสูงใหญ่สองแห่งเรียกว่า พีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of the Sun) และพีระมิดแห่งพระจันทร์ (Pyramid of the Moon) นอกจากเมืองโบราณแห่งนี้จะเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นเมืองลึกลับอีกด้วย เพราะไม่มีใครรู้เลยว่า คนที่อาศัยอยู่ในเมืองเเห่งนี้เป็นใคร มาจากไหน กระทั่งมีผู้คนกล่าวเล่าขานถึงเมืองเเห่งนี้ว่า นครแห่งพระเจ้า (City of the Gods) เมื่อปี ค.ศ. 1987 องค์การยูเนสโก (UNESCO) จดทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

พีระมิดแห่งพระจันทร์

นักโบราณคดียังหาข้อสรุปไม่ได้ เพราะมีปริศนามากมาย เช่น ผู้สร้างคือใคร ทำไมเมืองเเห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองร้างจนมีอารยธรรมใหม่เข้ามาอาศัยอยู่ เพราะจริงๆ เเล้ว ชาวแอซเทกส์ไม่ได้เป็นผู้สร้างเทโอทิวาคาน ซึ่งชาวแอซเทกส์เข้ามาอยู่อาศัยหลังจากที่อารยธรรมดั้งเดิมที่สร้างเทโอทิวาคานได้ทิ้งเมืองแห่งนี้ไปนานเเล้ว เเละชาวแอซเทกส์ได้เรียกเมืองนี้ว่า เทโอทิวาคาน (Teotihuacan) ซึ่งอารยธรรมผู้สร้างเทโอทิวาคานได้หายสาบสูญไปนานแล้ว ชาวแอซเทกส์ได้ค้นพบเมืองที่ร้างผู้คน

ถนนแห่งความตาย

ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า มนุษย์ต่างดาวมอบความรู้ให้บรรพบุรุษมนุษย์ สอนให้รู้จักการสร้างสิ่งที่ยิงใหญ่ ด้วยการให้เลขาคณิตศาสตร์ การคำนวน เเละความรู้เรื่องดวงดาว จนสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ จนเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ เเละหวังว่าสักวันหนึ่งปริศนานี้จะนำพามนุษย์ไปสู่ดวงดาว

อ้างอิง : wikipedia