เทโอทิวาคาน

พีระมิดแห่งพระอาทิตย์

เทโอทิวาคาน (Teotihuacan) อยู่ที่เมืองนิวเม็กซิโก ประเทศแม็กซิโก สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 100 นครหลวงเเห่งอารยธรรมแอซเท็ก (Aztecs) เคยมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 125,000 คน มีการจัดเเผนผังเมืองเป็นระบบระเบียบ ถือได้ว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ มีบทบาทสำคัญทางด้านศาสนา มีการสร้างวิหารมากมายบนสองข้างทางของถนนสายสำคัญที่มีชื่อเรียกว่า ถนนแห่งความตาย (Avenue of the dead) มีพีระมิดสูงใหญ่สองแห่งเรียกว่า พีระมิดแห่งพระอาทิตย์ (Pyramid of the Sun) พีระมิดแห่งพระจันทร์ (Pyramid of the Moon) นอกจากเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นเมืองลึกลับด้วย เพราะไม่มีใครรู้เลยว่า คนที่เคยอาศัยอยู่ในเมืองเเห่งนี้เป็นใคร มาจากไหน กระทั่งมีผู้คนกล่าวขานถึงเมืองเเห่งนี้ว่า นครแห่งพระเจ้า (City of the Gods) เมื่อปี ค.ศ. 1987 องค์การยูเนสโก (UNESCO) จดทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

พีระมิดแห่งพระจันทร์

มีปริศนามากมาย เช่น ผู้สร้างคือใคร ทำไมเมืองกลายเป็นเมืองร้างจนมีอารยธรรมใหม่เข้ามาอาศัยอยู่ เพราะชาวแอซเท็กไม่ได้เป็นผู้สร้างเทโอทิวาคาน ซึ่งชาวแอซเท็กเข้ามาอยู่อาศัยหลังจากที่อารยธรรมดั้งเดิมที่สร้างเทโอทิวาคานได้ทิ้งเมืองไปนานเเล้ว เเละชาวแอซเท็กได้เรียกเมืองเเห่งนี้ว่า เทโอทิวาคาน (Teotihuacan) ซึ่งอารยธรรมผู้สร้างเทโอทิวาคานได้หายสาบสูญไปนานแล้ว ชาวแอซเทกส์ได้ค้นพบเมืองที่ร้างผู้คน

ถนนแห่งความตาย

ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า มนุษย์ต่างดาวมอบความรู้ให้บรรพบุรุษมนุษย์ สอนให้รู้จักการสร้างสิ่งที่ยิงใหญ่ ด้วยการให้เลขาคณิตศาสตร์ การคำนวน เเละความรู้เรื่องดวงดาว จนสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ จนเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ เพื่อหวังว่า สักวันหนึ่งปริศนานี้จะนำพามนุษย์ไปสู่ดวงดาว

อ้างอิง : wikipedia

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์