แซคเซฮวามัน

แซคเซฮวามัน

แซคเซฮวามัน (Sacsayhuaman) อยู่บนเทือกเขาแอนดีส (Andes) ที่ความสูง 12,142 ฟุต เมืองกุสโก ประเทศเปรู สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 900-1,200 นครหลวงเเห่งอารยธรรมอินคา (Inca Empire) เคยมีประชากรอาศัยอยู่กว่า 5,000 คน ป้อมปราการหินขนาดใหญ่เรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นักโบราณคดีหาคำอธิบายในการเคลื่อนย้ายหินเเต่ละก้อนไม่ได้ เพราะไม่พบเครื่องมือที่นั่นเลย ชาวอินคาใช้อะไรในการเคลื่อนย้ายหิน ใช้อะไรในการตัดหิน หินแน่นติดชิดกันมาก ซึ่งไม่มีทางที่จะนำกระดาษแทรกเข้าไประหว่างช่องหินยักษ์นี้ได้เลย เมื่อปี ค.ศ. 1983 องค์การยูเนสโก (UNESCO) จดทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมของโลก

ทฤษฎีการก่อสร้าง

ทฤษฎีการก่อสร้าง หินมีความสูง 2-4 น้ำหนัก 40-200 ตัน ใช้เเรงงานคน 10 คน ต่อการยกหินหนึ่งก้อน หินก้อนบางก้อนนํ้าหนัก 200 ตัน ต้องใช้คน 100 คน ในการเคลื่อนย้ายหิน ซึ่งเป็นไปได้ยากมากในการก่อสร้างแซคเซฮวามัน

แซคเซฮวามัน หินถูกวางเป็นรูปนิ้วมือ 4 นิ้ว

หินที่แซคเซฮวามันคือหินแกรนิต (Granite) คนสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือที่ใช้ตัดหิน ไม่รู้จักล้อเกวียน ไม่มีเครื่องจักร ไม่รู้วิธีเรียงวางเรียงก้อนหินขนาดใหญ่ เป็นไปไม่ได้ที่คนสมัยนั้นจะสามารถตัดหิน เเละเคลื่อนย้ายหินได้เช่นนี้ เนื่องจากหินแกรนิตต้องใช้เพชร (Diamond) ตัดเท่านั้น

แซคเซฮวามัน จุดลงจอดยูเอฟโอ

ทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณเสนอว่า มนุษย์ต่างดาวมีส่วนร่วมในการสร้างแซคเซฮวามัน เพราะจุดบนสุดของภูเขาแอนดีส ปรากฏสถานที่จอดยูเอฟโอ แซคเซฮวามัน เเปลว่า หัวนกเหยี่ยวหรือมนุษย์นก เป็นไปได้ที่มนุษย์นกคือยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาว เเละยานอวกาศได้มาจอดบนภูเขาแอนดีส เพื่อมอบวิศวกรรมชั้นสูงให้ชาวอินคาก่อสร้างอารยธรรม คนท้องถิ่นเรียกนกนี้ว่า พี่น้องอวกาศ

อ้างอิง : wikipedia

ได้รับความนิยม

20 อันดับ ภาพมนุษย์ต่างดาว

จีนถามสหรัฐ ใครอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวดวงจันทร์

อพอลโลถอยกลับ พีระมิดตั้งตระหง่านอยู่บนดวงจันทร์ เผ่าพันธุ์ต่างดาวมีอยู่จริง

พีระมิดโผล่ขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก

กองเรือรบขนาดใหญ่โตมโหฬารปรากฏตัวใกล้ดวงอาทิตย์

เรปทิเลียนอยู่ที่ประเทศไทย

สายพันธุ์มนุษย์ต่างดาว

สิ่งปลูกสร้างบนดวงจันทร์ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ป่าไม้และท้องฟ้าสีครามบนดาวอังคาร

ยานพิฆาตดาวเคราะห์ ปรากฏตัวในระบบสุริยะ พร้อมยิงดาวนิบิรุ เพื่อช่วยเผ่าพันธุ์มนุษย์