ประตูมิติเปิดออกบนพื้นผิวดวงอาทิตย์

ประตูมิติเปิดออกบนพื้นผิวดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ใจกลางระบบสุริยะ เป็นพลาสมาร้อนทรงเกือบกลมสมบูรณ์ โดยมีการผลิตสนามแม่เหล็กผ่านกระบวนการไดนาโม เป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลก ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.39 ล้านกิโลเมตร ใหญ่กว่าโลก 109 เท่า ดวงอาทิตย์มีมวล 330,000 เท่าของโลก เเละนี้คือภาพถ่ายดวงอาทิตย์ ที่ถูกถ่ายโดยดาวเทียมสำรวจดวงอาทิตย์ขององค์การนาซ่า ภาพแสดงให้เห็นร่องรอยแปลกขนาดใหญ่บนดวงอาทิตย์ นักวิจัยยูเอฟโอเสนอว่า นี่อาจเป็นประตูมิติที่ถูกเปิดขึ้น เพื่อเปิดทางเข้าให้ยูเอฟโอเข้าไปเติมเชื้อเพลิงจากดวงอาทิตย์

ประตูมิติเปิดออกบนพื้นผิวดวงอาทิตย์

นักวิจัยยูเอฟโอเสนอว่า ประตูมิติถูกเปิดขึ้นบนดวงอาทิตย์ จะเห็นแสงสีขาวบริสุทธิ์ของโลกภายในนั้นส่องผ่านออกมา ประตูมิติถูกเปิดขึ้น เพื่อที่จะให้ยานแม่เข้าออก ดวงอาทิตย์เป็นโครงสร้างเทียมที่พรางตัวเองด้านนอก ซึ่งมีโลกขนาดใหญ่กว่าโลกเรานับ 1,000 เท่าอยู่ข้างในดวงอาทิตย์ โดยถูกสร้างมายาวนานนับหลายเเสนล้านปีเเล้ว เพราะเหตุนี้จึงเห็นยูเอฟโอบินเข้าออกดวงอาทิตย์บ่อย