กอร์ดอน คูเปอร์ ยานอวกาศต่างดาว

พันเอก กอร์ดอน คูเปอร์
ภาพ : wikimedia

พันเอก กอร์ดอน คูเปอร์ (Gordon Cooper) (ค.ศ. 1927-2004) เป็นทหารอากาศ นักบินอวกาศนาซ่า เป็นนักบินอวกาศในโครงการเมอร์คิวรี คูเปอร์ได้ใช้ยานอวกาศ Spaceflight เป็นเวลาที่ยาวนานที่สุด และเป็นคนอเมริกันคนแรกที่ได้นอนหลับในอวกาศเป็นเวลายาวนานถึง 34 ชั่วโมง และเป็นคนอเมริกันคนสุดท้ายที่ได้รับภารกิจไปบนอวกาศโดยลำพัง เพื่อทำภารกิจโคจรเดี่ยวรอบโลกในปี ค.ศ. 1965 ภารกิจด้านอวกาศ Mercury-Atlas 9, Gemini 5

ค.ศ. 1951 คูเปอร์เคยมีประสบการณ์การพบเห็นยูเอฟโอด้วยตัวเองมาเเล้ว ขณะที่ขับเครื่องบิน F-86 อยู่เหนือประเทศเยอรมันตะวันตก คูเปอร์ยื่นคำร้องต่อรัฐบาลสหรัฐฯว่ากำลังปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับยูเอฟโอ คูเปอร์ชี้ให้เห็นว่ามีหลายร้อยรายงานจากนักบินเพื่อนของคูเปอร์หลายคน ซึ่งปฏับัติหน้าที่ต่างพบเห็นยูเอฟโอจากจอเรดาร์ คูเปอร์ได้เขียนเรื่องว่าได้พบเห็นเครื่องบินอื่นไม่ปรากฏสัญชาติที่ไม่ได้รับการอธิบายหลายครั้งในช่วงอาชีพ และยังกล่าวว่ามีหลายร้อยรายงานที่คล้ายกัน

เมื่อวันที่ 15 พฤษคาคม 1963 คูเปอร์เป็นนักบินอวกาศยานเมอร์คิวรี่นาซ่าซึ่งเป็นบุคคลสุดท้ายที่บินเดี่ยว ยานเมอร์คิวรี่อยู่ในวงโคจรวนรอบโลก 22 รอบ และในรอบสุดท้ายขณะที่ยานอยู่เหนือออสเตรเลีย คูเปอร์พบเห็นยานลักษณะเป็นจานบินเรืองแสงสีเขียวลอยอยู่เบื้องหน้าเค้า คูเปอร์กล่าวว่า "มันคือจานบินต่างดาวแน่นอน" การพบเห็นของคูเปอร์ถูกเปิดเผยผ่านสำนักข่าวกระจายเสียงแห่งชาติ ซึ่งติดตามรายงานข่าวการเดินทางของยานเมอร์คิวรี่มาโดยตลอด แต่เมื่อกลับสู่พื้นโลกคูเปอร์ก็ปิดปากเงียบ ผู้สื่อข่าวก็ไม่สามารถติดตามความคืบหน้าของเหตุการณ์ดังกล่าวได้

ค.ศ. 1978 คูเปอร์ได้มีโอกาสร่วมประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษฝ่ายการเมืองของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ เพื่อร่วมปรึกษาหาลือเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ต่างดาว ภายหลังคูเปอร์ให้การสัมภาษณ์ที่เคยพบเห็นยูเอฟโอ และอธิบายความทรงจำในรายการสารคดีมากมาย

คำพูดที่มีชื่อเสียงที่สุด กอร์ดอน คูเปอร์ กล่าวว่า "ผมเชื่อว่ายานอวกาศต่างดาวกำลังเดินทางมาจากที่ไกลโพ้น เพื่อมามองดูเรา ผมเชื่อว่ามียูเอฟโออย่างแน่นอน และเหล่ามนุษย์อวกาศของเรากำลังโจษขานในเรื่องนี้อยู่"

อ้างอิง : wikipedia